Kunstbijdrage


Een aantal kunstenaars hebben bijgedragen aan de ondersteuning van de creatieve projecten in Mexico.

Een groep kunstenaars komt regelmatig bijeen om zo een bijdrage te leveren.
Deze groep heet El Sueño.
Over de activiteiten van deze groep kan men in deze link verder lezen.

Over de overige kunstbijdragen kan men in deze link verder lezen