Mental health


Oktober 2022

De docenten van het familiehuis in Cuernavaca die theater, dans, muziek en beeldend geven én de sportdocenten zien dat de creatieve projecten en sport de jongeren ontzettend goed doet. Dat het de jongeren helpt hun nare ervaringen een plek te geven. En dat ze leren zich beter te uiten en ook - als er iets is wat hen dwarszit - hierover te praten met de docenten (allen Mexicanen die weten wat de problematiek is in hun land en nauw betrokken zijn bij de kinderen).

Ik heb de laatste keer dat ik in Mexico was opnieuw veel gepraat met de jongeren in Cuernavaca (vanaf 12 jaar tot ca. 18 jaar). Zij gaven zelf aan dat creativiteit voor hen van groot belang is. Dat hun psychische klachten zoals o.a. angst, woede, verwarring, slapeloosheid daardoor verminderen.

Wat niet vergeten moet worden is dat de kinderen die in het familiehuis komen vaak al een heftige geschiedenis achter de rug hebben. Sommigen zijn mishandeld of misbruikt en een groot deel is verwaarloosd. Sommigen hebben één of beide ouders verloren, soms door geweld.Karen

Ook heb ik gesprekken gehad met psychologe Karen in het familiehuis van Miacatlán waar de kinderen wonen vanaf jonge leeftijd tot ca. 12 jaar.
Zij merkt dat de kinderen het heel onwennig vinden om naar een psycholoog te gaan. ‘Ik ben toch niet gek.’
Dat taboe zouden we willen doorbreken en daarnaast ook meer materiaal willen om met de kinderen creatief aan de slag te gaan.


Sandra

Sandra die progamma’s opzet in Cuernavaca heeft de groep Chicas Poderosas (sterke meiden) opgezet.
In Mexico is er sprake van veel geweld tegen vrouwen. Ook de meiden in deze groep hebben al veel geweld meegemaakt. En Sandra maakt programma’s voor deze meisjes om weerbaarder te worden. En geld voor meer materiaal zou helpen.Viridiana Espinoza

Viridiana Espinoza is psychologe van Casa Buen Señor.
De psychologe in Cuernavaca merkt ook dat jongeren niet zo makkelijk naar de psycholoog gaan. Ook dit taboe moet worden doorbroken

We zijn met zijn allen aan het zoeken naar een compleet programma. De mogelijkheid om deel te nemen aan de creatieve projecten, als dat nodig is individuele steun bij een vaktherapeut, een gesprek met een psycholoog zonder dat daar een taboe op heerst.
Afgesproken is dat we stap voor stap met elkaar deze weg inslaan en ik hou u op de hoogte hoe dit verloopt.

Voor nu is - naast het budget van de Creatieve Projecten – een budget opgemaakt voor het opknappen van de ruimte in Miacatlán waar de psychologe gesprekken heeft met de kinderen. Deze ruimte moet nodig voorzien worden van een kindvriendelijke uitstraling.


Behuizing

De ramen kunnen niet helemaal dicht dus andere ramen, de muren moeten geverfd, vrolijk gekleurd meubilair etc.
Bedrag totaal: 1.450 euro


Als u ons wilt steunen, ontzettend graag. Want als traumatische gebeurtenissen niet verwerkt zijn, kan iemand geen heel mens worden.World Mental Health day


Maandag 10 oktober was het World Mental Health day.
Zowel in Miacathlan als Cuernavaca werd daar aandacht aan besteed ...