Mental health


In de brochure Mental Health kunt u lezen wat de kracht is van theater, beeldend, muziek, dans, sport en lezen. Zes professionals vertellen over het belang van hun discipline en daarna komen de jongeren aan het woord. Ook kunt u lezen wat een bezoek aan een museum de jongeren biedt.
Veel leesplezier!